Pszczoły i ich historia

PSZCZOŁY I ICH HISTORIA

 

 

Najstarsza informacja o miodzie pochodzi z czasów okresu kamiennego. Malowidła pochodzące z tej epoki przedstawiają m.in. człowieka wspinającego się do gniazda dzikich pszczół, najwyraźniej w celu zdobycia miodu.
Wielokrotnie o miodzie wspomina również Biblia. Chrystus w Emaus częstowany był gotowaną rybą z plastrami miodu.

PSZCZOŁY W POLSCE:
W Polsce miód znany był od czasów prehistorycznych. Od XII w. był przedmiotem handlu, a nawet środkiem płatniczym – miodem spłacano kary sądowe,
a grzechy – woskiem  świece do kościoła.
ROZWÓJ PZCZELARSTWA:
Na początku, dzikim pszczołom podkradano miód, później rozwinęło się bartnictwo (hodowla pszczół w barciach – naturalnie lub sztucznie wydrążonych dziuplach), a na końcu pasiecznictwo (hodowla pszczół w pasiece – gromadzie uli skupionych na niewielkiej przestrzeni).
Pomimo początkowego „okradania” pszczół z miodu przez ludzi i niszczenia ich roi pszczoły potrafiły się o siebie zatroszczyć. Już w XII w. niemieckie kroniki informowały, że kraje słowiańskie są „mlekiem i miodem płynące”

 

Na początku XIX w. zaczęły zachodzić radykalne zmiany w technice pasiecznej w Polsce i na całym świecie. W 1845r. Polak ks. Jan Dzierżon skonstruował ul z ruchomymi ramkami. Ponadto, po ponad 20 latach obserwacji życia pszczół