background
logotype
image1 image2 image3

Niska svatojakubska cesta

Opolské vojvodství je partnerským regionem autonomní oblasti Galicie, jejímž hlavním městem je Santiago de Compostela cíl evropské sítě svatojakubských cest. Mnoho míst spjatých s uctíváním apoštola sv. Jakuba Staršího na Odře a Kladské Nise svědčí o tom, že ono partnerství není nahodilé. Většina se jich nalézá u hlavních řek regionu, tedy u historických obchodních stezek, protože sv. Jakub Starší se kdysi považoval za patrona všech poutníků. Je tomu tak v případě cesty vedoucí podél Odry, někdejší Via Regia, čili historické stezky z Rusi přes Krakov, Strzelce, Opole, Brzeg, Wratislav, Lipsko, Kolín do Paříže.

Podobně i u Kladské Nisy, která kdysi byla osou obchodních stezek propojujících Wrocław s městem Nisa a dál s Moravou. ProtoNiská svatojakubská cesta, navazující na někdejší cesty mezi hlavním městem Slezska a slezským Římem, vede z větší části údolím řeky Kladská Nisa.


Cesta také propojuje pramen sv. Jakuba u Głuchołazů, baziliku sv. Jakuba v Nise a kostel (kdysi nemocnici) sv. Jakuba v Skorogoszczi zde se napojuje na Svatojakubskou cestu Via Regia. Pro péči o poutníky vznikaly útulky a nemocnice. Jedno z takových zařízení se nacházelo v starem meste v Nise nemocnice založeni 1239 rytířským Řádem Božího Hrobu. Nelze se nezastavit ani u kouzelného poutního kostelíka v Mroczkowé anebo u jednoho ze tří funkčních benediktinských klášterů v Polsku (Biskupów).

2019  camino.nysa.pl  globbersthemes joomla template